O nas

Szanowni Państwo,

„Jedność Tatrzańska” jako Komitet Wyborczy Wyborców, porozumienie ludzi z rożnych środowisk i organizacji - dziś idzie kolejny raz do wyborów. Dołączyło do nas wielu nowych, zarówno doświadczonych, sprawdzonych, jak i młodych, aktywnych ludzi. Stajemy przed Państwem z podniesioną głową. W minionej kadencji udało się nam wiele zrobić dla dobra wspólnego, dla budowy Tatrzańskiego Domu, by żyć w nim  godnie i bezpiecznie. Staraliśmy się pracować i służyć społeczności rzetelnie i życzliwie. Podejmowaliśmy odważnie trudne decyzje, które wynikały z potrzeby dostosowania się do nowych wyzwań. Wspieraliśmy szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym i regionalnym, które promowały Nasz region. Aktywny udział w historycznym już „Redyku Karpackim 2013” zwrócił uwagę na krajobraz gór, tożsamość kultury góralskiej   i współpracy karpackiej. Dbaliśmy o rozwój produktu regionalnego, ochronę dziedzictwa kulturowego, bo tradycja jest naszą siłą.

Skutecznie pozyskaliśmy środki na modernizację estakady pod Gubałówką z nową „promenadą” jako miejscem spotkań. Dokonaliśmy rozbudowy w wyniku której powstało 9 nowych sal lekcyjnych w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych. Nasi absolwenci z ZSMS zdobywali medale olimpijskie w Soczi. Byliśmy zawsze wrażliwi na potrzeby ludzi i ich rodzin w trudnych kryzysowych sytuacjach. Aspiracją naszego regionu jest budowa „kurortu tatrzańskiego”, jako atrakcyjnego, bezpiecznego miejsca życia i wypoczynku. Już dziś możemy być wspólnie dumni z osiągnięć na tej drodze. Te działania będą przez nas wspierane i wspomagane.

Gwarancją sukcesu dla Naszego Tatrzańskiego Domu jest „jakość, jedność i tradycja”. Nasz program na lata 2014-2018 - „Powiat Bezpieczny, Atrakcyjny i Gospodarny” oparty o tradycję i kulturę, a także sport – wspierał będzie dalszy zrównoważony rozwój powiatu.

JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA – Dziś jest gwarantem:

- życzliwej, rzetelnej, spokojnej i partnerskiej pracy samorządowej;
- wykorzystania nowych środków unijnych dla rozwiązania różnych problemów życia społeczno-gospodarczego, szczególnie dla kultury i sportu;
-  podnoszenia jakości kształcenia i modernizacji bazy oświatowej;
- wspierania lokalnej przedsiębiorczości – skutecznych działań promocyjnych i tworzenia przyjaznej atmosfery dla naszego powiatu w środkach masowego przekazu;
- rozwiązania problemów komunikacyjnych z węzłem tatrzańskim i zakopianką na czele oraz atrakcyjną i sprawną komunikacją lokalną;
- bezpiecznego życia – poprzez wzmocnienie służb ratowniczych, a także usług pomocy społecznej dla osób starszych i rodzin w kryzysie; – stałego podnoszenia jakości leczenia w szpitalach;
- podnoszenia sprawności administracji samorządowej;
- rzetelnego gospodarowania mieniem samorządowym i Skarbu Państwa;
- dbałości o zachowanie krajobrazu gór i estetyki miejsc zamieszkania   (ścieżki spacerowe i edukacyjne);
- partnerskiego rozwiązywania problemów własnościowych;
- budowy amfiteatru z salą wielofunkcyjną pod Gubałówką i zapleczem parkingowym;
- realizacji idei „kurortu tatrzańskiego”, by tworzyć przyjazny wizerunek, nowe miejsca pracy oraz ważne wydarzenia i spotkania kulturalne oraz sportowe;

Siła jedności to :

-Doświadczeni, odpowiedzialni, życzliwi, umiejący rozwiązywać problemy i podejmujące nowe wyzwania ludzie różnych zawodów.
-Zrealizowane duże projekty drogowe: Góral-Ski, droga do Morskiego Oka , Estakada pod Gubałówką, w 80% odnowione drogi powiatowo – gminne , w przygotowaniu rozwiązanie węzła tatrzańskiego w Poroninie.
-Nowoczesna, w dobrej kondycji finansowej, przyjazna służba zdrowia , zmodernizowane budynki, nowe oddziały , a w planach  odz. paliatywno – hospicyjny i rozbudowa rehabilitacji.
-Otwartość na potrzeby ludzi starszych i pomoc w rodzinie. Zamierzamy otworzyć dom dziennego pobytu i centrum aktywności dla seniorów.
-Dbanie o promocję produktów regionalnych, budowanie przez wydarzenia kulturalne integracji powiatu i tworzenia dobrego klimatu, realizacja Europejskich Targów Produktów Regionalnych , Tatrzańskich Wici.
- Konsekwencja i upór w realizacji przedstawianych w poprzedniej kadencji planów i działań.
m.in. odzyskanie budynku Chałubińskiego, modernizacje obiektów i dróg.
- Umiejętność pozyskiwania środków unijnych i innych funduszy  na różne cele społeczne , kulturalne i infrastrukturę  np.: program stypendialny dla uczniów czy też wsparcie programów dla osób bezrobotnych.
- Konkretne cele , przy których budowa amfiteatru pod Gubałówką z salą wielofunkcyjną jest priorytetem.
- Skuteczne działania w zakresie koordynacji służb ratowniczych w sytuacji klęsk żywiołowych.
- Rozwiązywanie zadań i problemów a nie jałowe partyjne dyskusje.
- Stawianie na jakość edukacji powiatowej i gminnej.
-Wspieranie przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców, dbałość o tożsamość narodową i regionalną.
- Szacunek dla prywatnej  własności , tworzenie klimatu dla jej służebnego udostępniania na cele rekreacyjne. 
– Dobre doświadczenia ze współpracy z instytucjami centralnymi i wojewódzkimi.
-Docenianie aktywności mieszkańców (Marka Tatrzańska, Orle Pióro Kurortu Tatrzańskiego).

 

Szanowni Państwo, „Jedność Tatrzańska” ma ludzi życzliwych, odpowiedzialnych, kompetentnych, pracowitych, którzy potrafią działać w zespole, wsłuchując się w Wasze potrzeby rozwiązywać powstające problemy. Od Waszych osobistych decyzji w wyborach zależy przyszłość tej ziemi, jej dalszy rozwój i godne życie Waszych rodzin – Jedność Tatrzańska jest gotowa do realizacji nowych wyzwań, mamy pomysły, kompetentnych ludzi i wolę działania.

W jedności, jakości i tradycji budujemy „kurort tatrzański”, z którego będziemy dumni, bo podniesiemy jakość życia pod Tatrami.

Możecie na nas liczyć!

Stosując pliki cookie (tzw. ciasteczka), staramy się zapewnić komfort korzystania z naszego serwisu, polegający na uwzględnieniu zapamiętanych
preferencji użytkownika co do przeglądanych treści i na spersonalizowaniu wyglądu witryny. Przechodząc "dalej" akceptują Państwo otrzymywanie
plików cookie z naszego serwisu. Ustawienie to mogą Państwo zmienić w narzędziach przeglądarki.


1999-2018 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms